Petrov Ljubomir Najden

Am întâlnit psihodrama la Gheorgheni cu ocazia unui seminar la o tabără de psihologie în 1995. Peste nu prea mult timp soarta m-a adus în formare de psihodramă. În prezent sunt formator psihodramă. De ceva ani, 16 la număr lucrez ca psiholog la Institutul Oncologic din Cluj-secția Hematologie și conduc grupe de psihodramă.

Sabina Pop

Sunt psihoterapeut specialist in psihoterapie-psihodrama cu experienta in munca de terapie individuala, terapie de grup, grupuri de suport si activitati de training/formare. Sunt formator SPJLM din 2020.

WORKSHOP 6Sâmbătă 09:00 – 12:30

SINELE CA PARTE DIN ÎNTREG

Cuvinte cheie: sine, roluri, autoreflecție, dezvoltare, integrare/reintegrare, restructurare

Descriere

Suntem ființe sociale, venim pe lume într-un context de relații, avem nevoie de conexiune pentru a supraviețui, ne îmbolnăvim și ne vindecăm în relații cu ceilalți.

Conform teoriei rolurilor dezvoltată de Moreno, sinele se manifestă în mod real și concret prin rolurile pe care le jucăm (rolul fiind un pattern de comportament dezvoltat de-a lungul vieții pentru a gestiona situațiile cu care ne confruntăm). Fiecare individ funcționează în diverse roluri sociale, profesionale, iar modul în care interacționăm are un mare impact asupra noastră, ne determină starea emoțională, statutul social, ne structurează sistemul de valori.

Dezvoltarea rolurilor se face în trepte/stadii și maturizarea unui individ presupune trecerea de la o treaptă la alta, pentru însușirea și integrarea universurilor psihice, conform viziunii lui J.L. Moreno. Dificultățile cu care ne confruntăm sunt dificultăți legate de roluri, felul în care le jucăm sau felul în care ele ne joacă pe noi.

Prin tehnici psihodramatice și de sociometrie vom evidenția structuri de roluri și relaționare, vom face vizibile relatiile sociale semnificative, conținutul lor și relevanța lor pentru individ, vom identifica dificultățile și vom orienta spre schimbare.

Procedură de lucru

După familiarizarea participanţilor cu problematica pusă în discuție, vor fi realizate activităţi practice sub forma metodelor şi tehnicilor specifice aplicate ca exerciţii între participanţi.