Dr. Adela-Mihaela Țăranu

Psihoterapeută și formatoare de psihodramă în cadrul Societății de Psihodramă J.L.Moreno, psiholog principal acreditată CPR și conferențiar universitar. Activitatea profesională acoperă zona clinică, academică și de cercetare în psihoterapie și științele educației.

Makai-Dimény Judit

Psihoterapeut de psihodramă. Psihodrama de copii.

WORKSHOP 4DEZGHEȚUL BLÂND. CREAREA CADRULUI SIGUR PENTRU SCHIMBARE ÎN GRUPUL DE PSIHODRAMĂ

Vineri 16:00 – 19:30

Cuvinte cheie: cadru psihoterapeutic sigur, schimbarea psihoterapeutică, comportament maladaptativ, dinamica grupului, rezistență, conținuturi psihice blocate

Descriere

Mintea umană codifică experiența în trei moduri – senzorial-corporal, conceptual și simbolic, exprimate în stilul de interrelaționare și în comportament. Pentru declanşarea schimbării personale este necesară înțelegerea modului în care fiecare persoană a înregistrat aceste experiențe subiective şi accesarea prin tehnici adecvate a acestor informații.

Blocarea experiențelor subiective reprezintă un proces care se manifestă, între altele, ca rezistență la terapie, lipsa flexibilității sau ca atenuare/ înghețare a emoției.

Workshop-ul își propune să exemplifice tehnici de activare și aducere ”pe pământ sigur” a conținuturilor psihice nedorite. Într-un cadrul psihodramatic sigur, grupul reprezintă un spațiu relațional complex pe care terapeutul îl pregăteste pentru facilitarea și susținerea schimbării benefice, în ritmul și adaptat nevoii fiecăruia.  

Vom explora ariile care fac posibil acest proces – empatia justă față de resistențe, încălzirea optimă, trăirea apartenenței, apropierii/distanțării, puterii de influență prin noi roluri și relații.

Procedură de lucru

După familiarizarea participanţilor cu problematica workshop-ului, va fi aplicată procedura de lucru specifică psihodramei (încălzirea, acțiunea, integrarea), realizată sub forma metodelor şi tehnicilor specifice aplicate în grup.