Prof. Dr. Albert-Lőrincz Enikő

Psiholog clinician, psihoterapeut formator, supervizor CPR, SPJLM, PAfE.

Domenii de interes: promovarea sănătății, prevenirea dependențelor, metodologia muncii cu grupurile (terapie, consiliere, trening, etc.)

A editat zece cărți științifice, a publicat mai mult de 150 de studii în reviste de specialitate.

WORKSHOP 2     Vineri 16:00 – 19:30

Renașteri în cursul vieții și în cadrul grupului de psihodramă

Cuvinte-cheie: schimbarea mediului global, schimbare la nivelul psihic, readaptare, vindecare, „renaștere psihică”

Descriere

În ultimii ani – având în vedere crizele sociale, economice, politice – a crescut importanța auto-activării capacității de regenerare psihică. Adaptarea la schimbările globale din mediul extern presupune acceptarea schimbării interioare, la nivelul relațiilor psihice. Capacitatea de vindecare, de dezvoltare, de integrare ține de o aspirație specifică, intrinsecă (instinctul devenirii), care presupune dizolvare, regresie, remodelare, „renaștere” psihică. Acest proces se realizează în general în condițiile existenței umane, dar în cazul crizelor mai mari, putem apela la grupurile de psihoterapie. Munca psihodramatică oferă un cadru optim pentru redefinirea existenţei umane.
Prin acest atelier doresc să ajut la conștientizarea faptului că noua situație – creată de schimbările globale accelerate – cere o regenerare psihică, precum și folosirea unor noi mecanisme de adaptare.
Pornind de la această idee, în cadrul atelierului dorim să contribuim la reintegrarea, reevaluarea cognitiv-emoțională a semnificației unor experiențe noi sau modificate. Vom folosi interacțiunile cu ecou emoțional (emoții corective) la catalizarea producerii mișcărilor în structurile psihice – baza schimbării – ajutând consolidarea relațiilor psihice armonioase.
Vom recurge și la activarea unor resurse psihice cu scopul de a contribui la reechilibrare psihică, precum și la găsirea unor noi tehnici de adaptare, la creșterea rezilienței, adaptabilității față de schimbările globale.

Procedură de lucru

După încălzirea participanţilor pentru problematica pusă în discuție, vor fi explorate nevoile și interesele participanților, apoi se realizează activităţi practice cu tehnici psihodramatice în vederea scopului propus.