Norbert APTER

(Harvard, M.Ed.)

Certified Trainer, Supervisor and Psychotherapist in Psychodrama

Pioneer of humanistic Psychodrama and Action Methods in the French part of Switzerland, Norbert Apter is an international trainer and certified trainer for trainers, who has worked in more than 20 countries. He has facilitated numerous teams in the development of their collaborative competencies, in their problem solving and conflicts transformation, whether it be in institutions, in companies, in international organizations, etc. Director of Institut ODeF, elected member of the Board of FEPTO (2011-2015), author of a large number of articles, he is also a lecturer and has taken part in numerous conferences. Accredited person-centered psychotherapist – psychodramatist, Norbert Apter has a private practice (individuals and groups) in Geneva.

Formator, Supervizor și Psihoterapeut de Psihodramă

Pionier al psihodramei și metodelor de acțiune umaniste în zona franceză a Elveției, Norbert Apter este formator internațional acreditat, cu experiență în peste 20 de țări. A facilitat numeroase echipe în dezvoltarea competențelor de colaborare și în rezolvarea de conflicte în instituții, companii, organizații internaționale. Este director al Institutului ODeF, membru ales al conducerii FEPTO în perioada 2011-2015, autor a numeroase articole, ține prelegeri și a participat la numeroase conferințe. Acreditat în psihodramă și psihoterapie centrată pe persoană, Norbert Apter lucrează în cabinetul său individual de psihoterapie individuală și de grup din Geneva.

WORKSHOP (3 hours) :

Keywords : #facilitation, #humanistic, #safety, #conflicts, #reconciliation.

Maintaining the Facilitator’s role in a climate of tension

Maintaining the role of Facilitator is essential to ensure that everyone is fully respected for who they are, and to create a serene opportunity to build together. The role of Facilitator contributes to the safe engagement of participants, to confidence in the non-intrusive use of J.L. Moreno’s humanistic method, to the encouragement of creativity and spontaneity, and to the possibility of entering conflict resolution.

This role of Facilitator is all the more important since the protagonist is in fact essentially presenting his or her inner and outer conflicts and is asking for help in resolving them.

Sometimes it’s even the group or team that’s tense and needs help.

Whatever the situation, how can we avoid interfering in the dynamics at play and running the risk of getting involved in internal and/or external power plays?

How can we allow the various elements at play to emerge in a safe and trustworthy environment and facilitate their reconciliation?

These will be the fundamental questions of this experiential workshop.

WORKSHOP (3 ore) :

Cuvinte-cheie: #facilitare #umanist #siguranță #conflict #reconciliere

Menținerea rolului de facilitator în climatul tensionat

Păstrarea rolului de Facilitator este esențială pentru ca fiecare membru de grup să fie respectat pentru ceea ce este și pentru a crea ocazia de a construi ceva împreună, ca și grup. Rolul Facilitatorului contribuie la implicarea activă a participanților, la încrederea în utilizarea neintruzivă a metodei umaniste a lui J.L. Moreno, pentru a încuraja spontaneitatea și creativitatea, precum și la posibilitatea de a demara procesul de rezolvare a unui conflict.

Acest rol al Facilitatorului este și mai important deoarece ceea ce face de fapt protagonistul este să își prezinte lumea sa interioară și conflictele exterioare, cerând ajutor pentru a le rezolva.

Uneori grupul însuși este în stare de tensiune și are nevoie de ajutor.

Oricare ar fi situația, cum putem evita să afectăm dinamica jocului cum putem gestiona riscul de a ne implica în jocurile de putere interne și/sau externe? Cum putem permite ca diversele elemente care sunt în joc să se manifeste natural într-un mediu sigur și de încredere, și să facilităm reconcilierea acestora?

Acestea sunt întrebările fundamentale ale acestui workshop experiențial.