Programa de formare valabilă pentru cursanții care au intrat în formare înainte de anul 2022

* Începând cu ianuarie 2022 există un nou program de formare avizat de Colegiul Psihologilor din România.

A) Etapa introductivă: total 19 de ore de aplicare a metodei:

 • Interviu individual cu formatorii 1 oră.
 • Seminar introductiv/admitere de 18 ore.

B) Etapa de bază: total 436 de ore

 • Grup constant de 250 de ore, din care:
  • 150 ore de autocunoaştere
  • 60 de ore de aplicare a metodei
  • 40 de ore de teorie
 • Seminar de dinamică de grup:                                  36 de ore
 • Seminarii teoretice:                                                      3 x 20 = 60 ore
 • Seminarii speciale/metodice:                                   2 x 20 = 40 ore
 • Studiu individual:                                                            50 de ore:
 • Redactarea şi susţinerea unui referat din tematica teoretică/metodologică specifică; redactarea a 4 protocoale din activitatea în grup constant, după cum urmează: un joc de protagonist, un rol de eu auxiliar, un joc colectiv şi un seminar de grup constant.

C) Etapa superioară: 471 de ore activităţi în grup constant + 160/300 ore de practică independentă a metodei + 90/150 ore de supervizare + redactarea lucrării pentru Colocviu, si susţinerea Colocviului:

 • Interviu individual cu formatorul/ii 1 oră
 • Grup constant de 250 de ore, din care:
  • 100 ore de autocunoaştere
  • 100 de ore de aplicare a metodei
  • 50 de ore de teorie
 • Seminarii teoretice                                                       3 x 20 = 60 ore
 • Seminarii speciale                                                          3 x 20 = 60 ore
 • Studiu individual:                                                           100 de ore:
  • redactarea şi susţinerea unui referat din tematică teoretică / metodologică specifică;
  • redactarea a 5 protocoale din activitatea de grup constant, după cum urmează: o secvenţă condusă, observator al altui conducător, analiză de proces la un modul de lucru; înregistrare la un modul de lucru, un protocol la alegerea candidatului în baza recomandărilor formatorului/lor.
 • redactarea a 10 protocoale din practica independentă la conducerea grupului constant.
 • redactarea lucrării pentru Colocviu.
 • Aplicarea psihodramei în practica independentă:
  • 160 de ore de conducere în grup constant şi/sau aplicări monodramatice pentru prezentarea la Colocviu (activitate în grup constant minim 120 de ore).
  • pentru obţinerea atestatului în  treapta de specializare psihoterapeut autonom, se efectuează încă 140 de ore de conducere in grup constant şi/sau aplicări monodramatice (activitate în grup constant minim 80 de ore). Pot fi efectuate şi după Colocviu.
 • Supervizare:
  • 90 de ore pentru prezentare la Colocviu (60 de ore în grup, 30 de ore individual).
  • pentru obţinerea atestatului în treapta de specializare psihoterapeut autonom se efectuează încă 60 de ore  la alegere:  a) supervizare individuală 60 de ore sau  b)  supervizare în grup 20 de ore + 40 ore supervizare individuală.

Lucrare: elaborarea unei lucrări (teze) cu tematică specifică metodei, pe baza practicii independente sub supervizare a psihodramei.

Colocviu:susţinerea teoretică şi practică a lucrării finale.