Norbert APTER

(Harvard, M.Ed.)

 

Certified Trainer, Supervisor and Psychotherapist in Psychodrama

Pioneer of humanistic Psychodrama and Action Methods in the French part of Switzerland, Norbert Apter is an international trainer and certified trainer for trainers, who has worked in more than 20 countries. He has facilitated numerous teams in the development of their collaborative competencies, in their problem solving and conflicts transformation, whether it be in institutions, in companies, in international organizations, etc. Director of Institut ODeF, elected member of the Board of FEPTO (2011-2015), author of a large number of articles, he is also a lecturer and has taken part in numerous conferences. Accredited person-centered psychotherapist – psychodramatist, Norbert Apter has a private practice (individuals and groups) in Geneva.

Formator, Supervizor și Psihoterapeut de Psihodramă

Pionier al psihodramei și metodelor de acțiune umaniste în zona franceză a Elveției, Norbert Apter este formator internațional acreditat, cu experiență în peste 20 de țări. A facilitat numeroase echipe în dezvoltarea competențelor de colaborare și în rezolvarea de conflicte în instituții, companii, organizații internaționale. Este director al Institutului ODeF, membru ales al conducerii FEPTO în perioada 2011-2015, autor a numeroase articole, ține prelegeri și a participat la numeroase conferințe. Acreditat în psihodramă și psihoterapie centrată pe persoană, Norbert Apter lucrează în cabinetul său individual de psihoterapie individuală și de grup din Geneva.

Lecture (45 minutes) 

For constructive work: how to create a climate of trust and safety?

As every professional knows, creating a climate of trust and safety is necessary to the development of an individual, a group or a team.

However establishing this climate is not so simple, because it’s a matter of being, not of doing : “facilitating” rather than “guiding”, “accompanying” rather than “leading towards”.

This is quite important and sometimes difficult when using J.L. Moreno’s method, as the temptation to use action to get the other(s) where we want them can be (un)consciously very present.

This lecture will focus on this key role of Facilitator within J.L. Moreno’s method.

Prelegere (45 minute)

Cum creăm climatul de încredere și siguranță?

Orice profesionist cunoaște importanța creării unui climat de încredere și siguranță în dezvoltarea persoanei, precum și în dezvoltarea unui grup sau a unei echipe.

Cu toate acestea, construirea unui climat sănătos nu este atât de simplă, deoarece ține de ”a fi”, mai degrabă decât de ”a face”; ține de ”facilitare” mai mult decât de ”ghidare”, de ”însoțire” mai mult decât de ”conducere”.

Acest lucru este destul de important și uneori dificil atunci când folosim metoda lui J.L. Moreno, deoarece tentația de a folosi acțiunea pentru a-i duce pe alții acolo unde vrem noi poate fi foarte prezentă, fie conștient, fie incoștient.

Această prelegere se va concentra pe rolul cheie al Facilitatorului în metoda lui Moreno.