Ghid de practică profesională pentru psihoterapeuți de psihodramă

Precondiții – Cerințe preliminare minime și obligatorii

A. De formare
 • Finalizarea etapei de bază a formării – Certificat SPJLM de competențe.
 • Înscrierea și începerea etapei superioare de formare și obținerea Diplomei de psihoterapeut de psihodramă sub supervizare emisă de SPJLM și CPR.
B. De certificare profesională
 • Obținerea Atestatului de liberă practică, nivelul I de specializare – psihoterapeut practicant sub supervizare de la Colegiul Psihologilor din România (vezi conținut dosar);
 • Procurarea parafei de psihoterapeut sub supervizare în psihodramă cu codul CPR;
 • Încheierea contractului de supervizare  cu un supervizor din cadrul SPJLM și înregistrarea acestuia la CPR (de către SPJLM).
C. Privind forma juridică

Posibile forme de profesare, conform CPR:

 • Cabinetul individual de psihologie înregistrat la CPR (vezi conținut dosar) după care obținerea codului fiscal de la ANAF.
 • Cabinet medical de psihiatrie, cu condiția atestării competențelor de psihoterapie la CPR.
 • Contract de muncă cu fișa postului în care să fie stipulată ca activitate practicarea psihoterapiei prin metoda psihodramă.

Pasul 1. Pregătirea grupului

 • Stabilirea co-terapeutului cu care se va conduce grupul (la nivelul practicant sub supervizare, grupul este condus obligatoriu în pereche).
 • Decizii asupra cadrului: tematica grupului – autocunoaștere sau dezvoltare personală / grup tematic de intervenție, psihoeducație ori suport / psihoterapeutic etc.; numărulului total de ore și frecvența întâlnirilor, spațiul în care se desfășoară.
 • Completarea și trimiterea Solicitării de avizare a grupului de practică (descarcă formular) către Tutorele de practică (tutorespjlm@gmail.com), înainte de lansarea anunțului. Se depune o singura solicitare (completată de ambii psihodramaticieni) pentru fiecare grup.
 • După avizarea grupului, Tutorele va crea ”Tabelul de monitorizare a grupului”, un document interactiv accesibil de mai jos, la care vor avea acces: Tutorele, conducătorii de grup, supervizorii, Trezorierul, Secretariatul.

Pasul 3. Derularea grupului

 • Practicantul va completa pentru fiecare întâlnire de grup Tabelul de monitorizare a practicii profesionale supervizate (vezi link mai jos).
 • Ședințele de supervizare vor avea loc minim o dată pe lună, conform contractelor de supervizare încheiate.
 • Practicantul poate avea mai mulți supervizori, dar unul singur este supervizor de referință.
 • Pe parcursul supervizării obligatorii (minimum 150 ore, din care minim 30 ore supervizare individuală sau în perechea de conducere), supervizatul trebuie să predea supervizorului de referință:
  • 10 protocoale de activitate de grup (Vezi model: Protocol conducere grup Structura)
  • protocoale pentru toate cele maxim 100 ore de monodramă din practica proprie (descrierea cazului, obiectiv, metode de intervenție, factorii schimbării, reflecții).
 • Până la obținerea regimului autonom, pentru fiecare 10 ore de grup conduse, conducătorilor de grup li se recomandă să efectueze minim o oră de supervizare împreună, în perechea de conducere.

Pasul 2. Alcătuirea grupului

 • Se redactează anunțul privind organizarea grupului de psihodramă și se mediatizează într-un cerc cât mai larg. * Numărul recomandat de participanți este 8 – 12 persoane, iar minim este 6 persoane.
 • Interviu individual cu fiecare posibil membru de grup pentru: a informa despre obiective, metodă, cadrul și beneficii posibile; a evalua dacă persoana poate beneficia de psihodrama de grup, conform obiectivelor și tematicii grupului; a reflecta asupra limitelor proprii ale psihoterapeuților.
 • Supervizarea este oportună deja înainte de constituirea grupului.
 • Încheierea contractelor de prestări servicii cu clienții și a contractelor de informare și consimțământ GDPR (descarcă model).

Pasul 4. Încheierea grupului

 • Conducătorii de grup pot emite certificate de participare în numele entității juridice sub care au desfășurat activitatea de practică (CIP, PFA, SRL etc.). Sugestie de model: Certificat autocunoastere model
 • Practica profesională sub supervizare obligatorie este monitorizată în conținut și apreciată prin Raportul de supervizare realizat de supervizor și transmis supervizatului.
 • În cazul în care practicantul are mai mulți supervizori, supervizorul de referință elaborează Raportul de supervizare final, în care sunt incluse și recomandările celorlalți supervizori cu care a mai lucrat practicantul.
 • Avizul favorabil dat prin Raportul de supervizare semnifică avizarea orelor de practică profesională ale supervizatului ca parte din curriculum-ul de formare în Psihodramă. În caz de aviz negativ, practicantul primește recomandare în consecință.
 • Validarea practicii profesionale sub supervizare este realizată de către Tutorele SPJLM în urma Raportului de supervizare final din partea supervizorului de referință și a monitorizării pe parcurs (conform Tabelului de monitorizare completat de psihodramaticianul practicant).

Necesar ore de practică

Pentru dobândirea regimului de exercitare autonom, psihodramaticienii vor desfășura 250 ore de practică profesională supervizată, din care:

 • 150 ore vor fi conducere de grup (din care cel puțin un grup constant va avea minim 80 ore)
 • plus 100 ore care pot fi conducere de grup sau monodramă.

Tabele de monitorizare a grupurilor de practică

Notă: accesul către fiecare link de mai jos este permis doar conducătorilor respectivului grup, și tutorilor și supervizorilor SPJLM.

Grupul 202 Fazakas Enikő, Kasza Izabella Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grup 199 Nagy Enikő, Dimény Emese Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grup 198 Paula Pany, Bianca Ciurcanu Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grup 197 Vamos Tibor, Köntös-Kőpál Orsolya Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grup 196 Szőke Enikő, Orbán Mária Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grup 195 Molnar Hunor, Mate Hajnalka Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 194 Oprea Ofelia, Ionescu Paula Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 193 Kadar Eniko, Szakaly Tunde Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 192 Alina Lois Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 191 Lumninita Boboc și Alina Lois Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup cu cont gmail)

Grupul 190 Kasza Izabella și Szőke Enikő Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup cu cont gmail)

Grupul 189 Orbán Mária și Szőke Enikő Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 188 Makai Dimény Judit și Kovács Éva Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 187 Liviu Chiorean și Nadia Cupșa Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 186 Bianca Ciurcanu și Adela Baghiu Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 185 Kádár Enikő și Szakáli Tünde Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 184 Kádár Enikő și Szakáli Tünde Click aici pentru a deschide tabelul din drive

Grupul 183 din 09.01.2023 Kasza Izabella și Fazakas Enikő Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 182 din 14.12.2022 Andreea Stancu și Julieta Butnariu Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 181 din 12.12.2022 Orbán Mária și Deák Attila Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 178 din 06.12.2022 Codruța Bejenaru și Olivia Frățilă Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 177 din 05.12.2022 Vormair Emese și Varga Péter Pius (Ung.) Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 176 din 28.11.2022 Kasza Izabella și Szőke Enikő Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 175 din 20.11.2022 Moisii Robert Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 174 din 17.10.2022 Gönczi Viola și Kocsis Csilla Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 173 din 17.10.2022 Gönczi Viola și Vámos Tibor  Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 172 din 17.10.2022 Kádár Enikő și Szakáli Tünde Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 167 din 26.05.2022 Román Mónika și Szőke Enikő Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 155 din 4.07.2021 Kasza Izabella și Valentina Bota Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Grupul 154 din 2.04.2021 Andreea Stancu și Julieta Butnariu Click aici pentru a deschide tabelul din drive (acces permis doar conducătorilor de grup)

Exemplificare tabel Grupul nr. XYZ din 01.11.2022 Ana Adam și Paul Popa (Exemplu)  Click aici pentru a deschide tabelul din drive