Încălzirea psihodramatică în cadru online mi-a atras interesul deoarece consider că reprezintă un prim pas în construirea atmosferei psihoterapeutice pentru călătoria de autocunoaștere și dezvoltare personală a fiecărui membru, însă și a grupului ca întreg.

Încălzirea la Moreno poate fi considerată coloana vertebrală a teoriei psihodramatice, fiind strâns legată de teoria spontaneității, a creativității, a jocului. O dată ce subiectul e implicat în acțiune, e încălzit adecvat, i se pot oferii informații despre reacțiile sale (Toeman, 1944, pag. 206). În felul acesta își prelucrează feedback-urile primite și își îmbogățește demersurile de analiză personală, accesează spontaneitatea și creativitatea în expunerea pe scenă a situației de lucru, încrederea în grup și regizor.

Încălzirile pe care le-am realizat au avut ca și scop sensibilizarea a cât mai mulți analizatori corporali VAKOG, în felul acesta aveam convingerea că ceea ce lucrăm se va resimți în întreaga ființă (corporal, emoțional și mental, uneori și spiritual).

Printre tehnicile psihodramatice pe care le-am utilizat în cadrul încălzirii online în grup constant sau în ateliere se numără următoarele: Lucrul cu simbolurile, Jocul de rol, Interviul, Solilocviul, Vignetele, Sociometria, Imageria dirijată, Tehnica balconului.

Am remarcat că există aspecte comune însă și diferențe în ceea ce privește încălzirea într-un grup constant sau la un atelier tematic. Aspectele comune se referă la reducerea anxietății, creșterea dorinței de autocunoaștere, îmbogățirea sharingului, profunzimea analizei reflexive, creșterea sentimentului de siguranță și activarea spontaneității participanților. Diferențele vizează nivelul de profunzime, durata, ritmul, încrederea membrilor de grup, dinamica diferită.