Din perspectivă moreniană, rolul – concept fundamental,  este esențial în formarea și structurarea personalității umane, iar spontaneitatea și creativitatea sunt  cei doi piloni ce permit și susțin persoana să interiorizeze și să dezvolte rolurile. În psihodramă specificitatea fiecărui individ este unică și respectată “a priori”, fără judecată, analiză sau interpretare.

În practica psihoterapeutică contemporană, psihodrama este utilizată pe scară largă și într-un cadru individual, deși a fost introdusă și frecvent aplicată ca formă de grup. Psihodrama individuală este o modalitate particulară și autonomă de utilizare a metodei; directorul utilizând tehnicile și instrumentele, cu particularități specifice.

Am avut toate acestea în vedere propunând sesiuni de psihodramă centrate pe explorarea și dezvoltarea rolurilor, în lucrul psihoterapeutic cu cele 10 persoane (8 sesiuni, a câte 60 – 75 minute, cu o frecvență variabilă, o dată la o săptămână,  două sau trei). Unele sesiuni s-au desfășurat în studioul de psihodramă, în altele am folosit kit-ul de psihodramă individuală, care conține micro-spațiul (scenă, recuzită, obiecte în miniatură).

Obiectivul general de lucru a fost explorarea și îmbunătățirea rolurilor reprezentative la momentul prezent pentru fiecare persoană, precum și construirea și antrenarea de roluri noi.