Societatea de Psihodramă ”J.L. Moreno” (SPJLM) are sediul în Cluj-Napoca și este asociație profesională și școală de formare ce promovează și dezvoltă terapia de grup, psihodrama și sociodrama. Este o organizație non-profit.

“J. L. Moreno” Psychodrama Society (SPJLM) is registered in Cluj-Napoca, Romania, as a professional association and training organization, promoting and developing group therapy, psychodrama and sociometry theory and applications. It is a non-governmental and non-profit organization.

Un prim contact a survenit în octombrie 1990 când se desfăşoară cu ocazia unui “week-end terapeutic“ la Covasna, un atelier de lucru psihodramatic condus de Emőke Bagdi şi Ildikó Erdélyi din Ungaria. Momentul decisiv l-a constituit colaborarea între Psychodrama Institut für Europa (PIfE) din Germania şi Asociaţia Psihologilor din Transilvania, care începând cu 1991 organizau primele două grupe de formare în psihodramă, un grup în limba română condus de Hilde Gött (Germania) la Cluj-Napoca şi un grup în limba maghiară condus de Klára Gallus şi Kamilla Sarkady (ambele din Ungaria) la Târgu-Mureş.

Crearea unei societăţi profesionale menite să coordoneze programele de formare şi seminariile psihodramatice în România a prins contur după Conferinţa PIfE de la Sofia, Bulgaria din 1993. La 6 februarie 1994 are loc şedinţa de constituire a Societăţii de Psihodramă “J.L.Moreno“. Cei 29 de membri fondatori au înregistrat societatea ca asociație profesională non-profit în iulie 1995.

Asociația este secție națională a PIfE din mai 2001, este membru fondator al Federaţiei Române de Psihoterapie (FRP) în 2001 şi membră a Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO) ca organizaţie, care oferă formare din 2002. Din 2007 SPJLM este acreditată de Colegiul Psihologilor din România (CPR).

Psychology was reinstituted as an academic discipline in Romania in 1990, after being severely constrained and eventually forbidden for 12 years during the communist regime.

Already in October 1990, a “therapeutic week-end” in Covasna included a psychodrama work studio led by Bagdy Emőke and Erdélyi IIdikó from the Hungarian Psychodrama Association. The decisive moment was the cooperation between Psychodrama Institut für Europa (PIfE) from Germany and the Association of Transylvanian Psychologists. It led to the organization in 1991 of the first two Romanian psychodrama training groups, one in Cluj-Napoca in Romanian directed by Hilde Gött (Germany) and another in Târgu-Mureș in Hungarian directed by Klára Gallus and Kamilla Sarkady (both from Hungary). The first supervisors of these groups were Hilde Gött and Bernd Fichtenhofer from Germany, Klára Gallus, Kamilla Sarkady and Éva Rapcsányi from Hungary, and Eva Fahlström-Borg from Sweden. The first inland trainers from these groups started to work in 1999-2000. The first delegated supervisors (entitled to held only individual supervision not fulfilling all criteria for becoming full supervisors) were nominated in 2006 in order to cover the increasing need for supervison. The first inland supervisor was appointed by PIfE Supervisors Committee in 2009.

A professional association tasked to coordinate the training programs and the psychodrama seminars in Romania was initiated after the PIfE International Conference held in 1993 in Sofia, Bulgaria. A Romanian section of the German Institute was set up on this occasion. The meeting held on February 6, 1994 marked the founding of “J.L. Moreno” Psychodrama Society. The 29 founding members officially registered SPJLM as a professional non-profit association in June 1995.