Etapa superioară: 471 de ore activităţi în grup constant + 160/300 ore de practică independentă a metodei + 90/150 ore de supervizare + redactarea lucrării pentru Colocviu, si susţinerea Colocviului:

 • Interviu individual cu formatorul/ii 1 oră
 • Grup constant de 250 de ore, din care:
  • 100 ore de autocunoaştere
  • 100 de ore de aplicare a metodei
  • 50 de ore de teorie
 • Seminarii teoretice                                                       3 x 20 = 60 ore
 • Seminarii speciale                                                          3 x 20 = 60 ore
 • Studiu individual:                                                           100 de ore:
  • redactarea şi susţinerea unui referat din tematică teoretică / metodologică specifică;
  • redactarea a 5 protocoale din activitatea de grup constant, după cum urmează: o secvenţă condusă, observator al altui conducător, analiză de proces la un modul de lucru; înregistrare la un modul de lucru, un protocol la alegerea candidatului în baza recomandărilor formatorului/lor.
 • redactarea a 10 protocoale din practica independentă la conducerea grupului constant.
 • redactarea lucrării pentru Colocviu.
 • Aplicarea psihodramei în practica independentă:
  • 160 de ore de conducere în grup constant şi/sau aplicări monodramatice pentru prezentarea la Colocviu (activitate în grup constant minim 120 de ore).
  • pentru obţinerea atestatului în  treapta de specializare psihoterapeut autonom, se efectuează încă 140 de ore de conducere in grup constant şi/sau aplicări monodramatice (activitate în grup constant minim 80 de ore). Pot fi efectuate şi după Colocviu.
 • Supervizare:
  • 90 de ore pentru prezentare la Colocviu (60 de ore în grup, 30 de ore individual).
  • pentru obţinerea atestatului în treapta de specializare psihoterapeut autonom se efectuează încă 60 de ore  la alegere:  a) supervizare individuală 60 de ore sau  b)  supervizare în grup 20 de ore + 40 ore supervizare individuală.

Lucrare: elaborarea unei lucrări (teze) cu tematică specifică metodei, pe baza practicii independente sub supervizare a psihodramei.

Colocviu:susţinerea teoretică şi practică a lucrării finale.

Formatori etapa superioara

Varró Éva
Varró Éva
Formator
Adriana Oachiș
Adriana Oachiș
Formator
Silvia Zbucea
Silvia Zbucea
Formator
Albert-Lorincz Eniko
Albert-Lorincz Eniko
Formator
Petrov Ljubomir
Petrov Ljubomir
Formator
Luminița Felezeu
Luminița Felezeu
Formator
Lazar Sarolta
Lazar Sarolta
Formator

Documente utile

Întrebări frecvente

Se lucrează la conținut, mulțumim pentru înțelegere.

Se lucrează la conținut, mulțumim pentru înțelegere.