Formare de bază 2022

Conform avizului professional al Colegiului Psihologilor din România nr. 20 din 20.01.2022, valabil pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Precondiții de admitere

Cursul se adresează deținătorilor de diplomă de licență în domeniul psihologie sau licență în domenii conexe (medicină, psihopedagogie, filosofie, teologie, asistență socială – completate cu pachetul de discipline de specialitate), conform normelor Colegiului Psihologilor din România.

O oră academică = 45 minute

Defalcarea programului de formare   Sincron* Sincron+ asincron
Admitere în formare 22 22
Interviu individual 2 2
Seminar de admitere 20 20
Etapa de bază (2 ani) 380 710
Dezvoltare personală în grup constant 160 160
Aplicarea metodei în grupul constant (referate) 30 60
Seminarii teoretice (obligatorii) 100 200
Seminarii speciale la alegere (conferințe, workshop-uri etc) 60 120
Seminar de fenomene de grup 30 60
Studiu individual și în grupuri mici pentru realizarea portofoliului de evaluare   110

Detalii etapa bază

Admiterea la programul de formare complementară include două faze: interviu individual cu formatorii de etapă de bază (2 ore) și evaluarea în contextul grupului constant (20 ore).

Detalii Etapa de bază (2 ani). Vizează cu prioritate competențe de bază de autocunoaștere și dezvoltare personală, teoretice și metodologice în psihoterapie și specifice psihodramei.

 • 190 ore dezvoltare personală în grup constant
  • conține evaluarea intermediară (cu anunțarea în prealabil a obiectivelor formării) și evaluarea de etapă (un singur criteriu: progresul în obiectivele apreciate la evaluarea intermediară).
  • Conține susținerea psihodramatică a unui referat de conceptualizare teoretică (30 ore)
 • 100 ore seminarii teoretice (obligatorii) noțiuni de bază:
  • Elemente principale ale psihodramei și structura sesiunii de psihodramă. Tehnici de bază în psihodramă. (20 ore)
  • Teoria dezvoltării personalității din perspectivă moreniană (roluri, spontaneitate, creativitate). (20 ore)
  • Monodramă (20 ore)
  • Psihodiagnostic și intervenție în psihodramă (psihopatologie). (20 ore)
  • Factorii schimbării în psihodramă. (10 ore)
  • Cercetare și etică profesională (10 ore)
 • 60 ore seminarii speciale la alegere (conferințe, workshopuri etc. avizate de Comisia Profesională a SPJLM)
 • 30 ore seminar fenomene de grup (intra- și inter-grupale) – activități organizate în modul compact cu toate grupurile de formare aflate în etapa de bază (grup mare).
 • 110 ore studiu individual și în grupuri mici (peer learning) pentru realizarea portofoliului de evaluare
  • scrierea a 4 protocoale (din rol de protagonist, auxiliar, joc colectiv, un protocol de ședință)
  • scrierea referatului de conceptualizare teoretică.

Certificări

În baza parcurgerii programei de formare, la finalul etapei de bază se eliberează un Certificat de competențe care permite înscrierea în etapa superioară. Curând după începerea etapei superioare:

 • certificarea obţinută de cursanții cu diploma de licență (pentru psihologi și alți licențiați asimilați, în conformitate cu specificarea și condițiile din Regulamentul Comisiei de clinică și psihoterapie a CPR) este de  psihoterapeut de psihodramă – treapta practicant, regim exercitare supervizare, având competenţe în aplicarea psihoterapiei psihodramatice în regim individual şi în grup, independent sau în asociere cu un alt psihodramatician, în intervenţii precum: autocunoaştere / dezvoltare personală şi în cazuistică clinică.
 • certificarea obţinută de cursanții cu diploma de licență, alta decât în psihologie sau în domenii asimilate conform Normelor CPR, este de asistent de psihodramă sub supervizare, având competenţe în aplicarea psihodramei în regim individual şi în grup, independent sau în asociere cu un alt psihodramatician, în intervenţii de optimizare profesională sau organizațională, training de rol, educație sau alte domenii ne-clinice.

Grupuri care încep în perioada următoare

Formatori etapa de bază

Silvia Zbucea
Silvia Zbucea
Formator
Petrov Ljubomir
Petrov Ljubomir
Formator
Dr. Bakk-Miklosi Kinga
Dr. Bakk-Miklosi Kinga
Formator
Sarolta Lazar
Sarolta Lazar
Formator
Sabina Pop
Sabina Pop
Formator
Dr. Adela-Mihaela Taranu
Dr. Adela-Mihaela Taranu
Formator
Simona Vlad
Simona Vlad
Formator
Dr. Maria Roth
Dr. Maria Roth
Formator
Butyka Eniko
Butyka Eniko
Formator
Maria Popa
Maria Popa
Formator
Dr. Horațiu Nil-Albini
Dr. Horațiu Nil-Albini
Formator
Luminița Iris Felezeu
Luminița Iris Felezeu
Formator
Sorina Bîrle
Sorina Bîrle
Formator
Antal Imola
Antal Imola
Formator
Dr. Dorina Donca
Dr. Dorina Donca
Formator

Întrebări frecvente