Invitație

Societatea de Psihodramă ”J.L. Moreno” (SPJLM), împreună cu Asociația de Psihodramă Clasică (ARPsiC)  vă invită la a 13-a ediție a Conferinței Naționale de Psihodramă, în 19-21 noiembrie 2021. Evenimentul se va desfășura integral online, pe platforma Zoom.

Evenimentul se adresează psihodramaticienilor (practicieni sau în formare), dar și psihoterapeuților sau studenților din alte abordări, care sunt interesați de filosofia și modalitățile de lucru psihodramatice.

Comitetul științific al Conferinței

Dr. Adela Mihaela Țăranu – Doctor în Științele Educației, Conferențiar universitar, Cercetător Științific Principal, Formator în psihoterapie – psihodramă, Psihoterapeut principal atestat CPR.

Dr. Mihaela Bucuța – Conf. Univ. Dr. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Socio-Umane, Director Departamentul de Psihologie. Psiholog clinician, Psihoterapeut formator, Supervizor psihoterapie de grup – Psihodramă. Președinte Asociația Română de Psihodramă Clasic

Dr. Grațiela Sion – Doctor în Științele Educației, Conferențiar universitar Universitatea Spiru Haret, psihoterapeut specialist atestat CPR, formator în psihodramă.

Dr. Gabriela Dima – Conf. Univ. Dr.  Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Sociologie și Comunicare, Departamentul de Științe Sociale și ale Comunicării. Formator psihoterapie Psihodrama clasică.

Caietul Conferinței