Anunțăm începerea unui nou program de formare la Cluj-Napoca în 27 septembrie 2024.

Programul este:

 • acreditat de Colegiul Psihologilor din România (avizul profesional nr. 20 din 2022)
 • avizat de Federația Română de Psihoterapie (2019).
 • conform cu standardele de formare ale Federation of European Psychodrama Training Organizations.
 • conform cu standardere profesionale ale Psychodrama Association for Europe e.V.

Ce oferă formarea în psihodramă

 • Formare comprehensivă în psihoterapia de grup (psihodramă).
 • Formare în psihoterapie individuală (monodramă).
 • Experiență a școlii de 30 ani.
 • Metodă umanistă și experiențială.
 • Metodă puternică și versatilă.

Pre-condiții de admitere

Cursul se adresează deținătorilor de diplomă de licență în domeniul psihologie sau licență în domenii conexe (medicină, psihopedagogie, filosofie, teologie, asistență socială – completate cu pachetul de discipline de specialitate), conform normelor Colegiului Psihologilor din România.

Formatori

Programul de formare în psihodramă presupune un bogat și profund proces de dezvoltare personală în cadrul grupului constant de formare. Formatorii constanți vor fi:

Adriana Oachiș

Psihoterapeut principal, formator în psihodramă din 1999. Experiență profesională: grupuri de suport, de dezvoltare personală, de formare în psihodramă, seminarii speciale și teoretice, ateliere la conferințe, module de psihodramă în Terapia integrativă. Membru fondator al Societății de Psihodramă JL Moreno, membru titular Psychodrama Association for Europe, membru al Colegiului Psihologilor din România și Federației Române de Psihoterapie.

Simona Vlad

Psihoterapeut specialist, psihodramatician. Din 2018, președintă și apoi vicepreședintă a Societății de Psihodramă ”JL Moreno”. Experiență îndelungată în mediul organizațional, lucrează în psihoterapie individuală și de grup. Autor de articole în reviste de specialitate naționale și europene. Prezență la conferințe cu ateliere de psihodramă. Conducător de module de psihodramă pentru școli de psihoterapie. Membru al Societății de Psihodramă JL Moreno, membru al Colegiului Psihologilor din România și Federației Române de Psihoterapie.

De asemenea, modulele teoretice și metodologice vor fi susținute de formatori valoroși ai Școlii noastre:

 • Albert-Lorincz Eniko (Prof. univ. dr.)
 • Bakk-Miklosi Kinga (Prof. univ. dr.)
 • Butyka Eniko
 • Gorog Ileana (Dr.)
 • Lazar Șarolta
 • Petrov Ljubomir
 • Pop Sabina
 • Popa Maria
 • Roth Maria (Dr.)
 • Sion Grațiela (Conf. univ. dr.)
 • Țăranu Adela-Mihaela (Conf. univ. dr.)
 • Varro Eva (Dr.)
 • Zbucea Silvia

O oră academică = 45 minute

DEFALCAREA PROGRAMULUI DE FORMARESincron*Sincron+ asincron
Admitere în formare2222
Interviu individual22
Seminar de admitere2020
Etapa de bază (2 ani)380710
Dezvoltare personală în grup constant160160
Aplicarea metodei în grupul constant (referate)3060
Seminarii teoretice (obligatorii)100200
Seminarii speciale la alegere (conferințe, workshop-uri etc)60120
Seminar de fenomene de grup3060
Studiu individual și în grupuri mici pentru realizarea portofoliului de evaluare 110
Etapa superioară302652
Interviu individual22
Dezvoltare personală în grup constant100100
Studiu individual și în grupuri mici pentru realizarea portofoliului de evaluare 100
Practică profesională supervizată (în cadrul grupului constant de formare)5050
Practică profesională supervizată (în practica cursantului) 250
Supervizarea practicii profesionale150150
Colocviul de absolvire2020
 7241404

* Sincron = ore față în față sau ore de contact, care presupun plata taxelor de formare sau supervizare.

  Asincron = ore de studiu individual și pe grupuri mici, sau ore de practică care nu presupun plata de taxe de formare.

Detalii etapa de bază (2 ani)
 • 190 ore dezvoltare personală în grup constant
  • conține evaluarea intermediară (cu anunțarea în prealabil a obiectivelor formării) și evaluarea de etapă (un singur criteriu: progresul în obiectivele apreciate la evaluarea intermediară).
  • Conține susținerea psihodramatică a unui referat de conceptualizare teoretică (30 ore).
 • 100 ore seminarii teoretice (obligatorii) noțiuni de bază:
  • Elemente principale ale psihodramei și structura sesiunii de psihodramă. Tehnici de bază în psihodramă (20 ore).
  • Teoria dezvoltării personalității din perspectivă moreniană (roluri, spontaneitate, creativitate) (20 ore).
  • Monodramă (20 ore).
  • Psihodiagnostic și intervenție în psihodramă (psihopatologie) (20 ore).
  • Factorii schimbării în psihodramă (10 ore).
  • Cercetare și etică profesională (10 ore).
 • 60 ore seminarii speciale la alegere (conferințe, workshopuri etc. avizate de Comisia Profesională).
 • 30 ore seminar fenomene de grup (intra- și inter-grupale).
 • 110 ore studiu individual și în grupuri mici (peer learning) pentru realizarea portofoliului de evaluare:
  • scrierea a 4 protocoale (din rol de protagonist, auxiliar, joc colectiv, un protocol de ședință);
  • scrierea referatului.
Detalii etapa superioară (2 ani)

Vizează cu prioritate abilitarea practică în psihodramă.

  • 150 ore dezvoltare personală și aplicarea metodei în grupul constant de formare, sub ghidarea formatorilor.
  • 250 ore practică profesională supervizată – activități de practică psihodramatică organizată în practica individuală (format de grup și individual).
  • 150 ore supervizare.

Costuri

Se plătesc orele sincron (de contact), la tariful stabilit de Societatea de Psihodramă de la momentul semnării contractului. La data prezentului anunț, tariful este 30 lei / ora de formare, în lei la cursul zilei. Tabelul de mai sus precizează orele sincron în coloana penultimă. Practic, costul unui weekend de formare este 600 lei, iar etapa de bază presupune 20 astfel de weekenduri, pe durata a doi ani (inclus și seminarul de admitere). 

Excepții:

 • Taxa interviu: 200 lei.
 • Tarife supervizare, conform tarifelor actuale: 130 lei ora de supervizare individuală, 35 lei ora de supervizare de grup. *Tarifele pot fi actualizate până la data semnării contractului de supervizare.

Se plătește locul în grupul constant. Fiecare întâlnire este plătită, chiar dacă studentul absentează. Pot fi acceptate fără recuperare maximum 20 ore de absență, restul de absențe se și plătesc, se și recuperează (prin seminar sau alt grup constant).

Organizarea formării

Se lucrează în grupul constant, în module de 20 ore academice, în weekenduri, cu frecvență de 1.5-2 luni.

Calendarul formării se va discuta la interviu.

Certificări

La finalul etapei de bază se primește un certificat de competențe, pe baza căruia cursantul se poate înscrie în etapa superioară de formare. Curând după înscrierea în etapa superioară, se poate obține dreptul de liberă practică la Colegiul Psihologilor din România – nivelul Psihoterapeut practicant sub supervizare – specializarea Psihodramă.

La finalul etapei superioare, evaluarea se realizează prin aprecierea lucrării de absolvire şi printr-un Colocviu, constând în susţinerea teoretică şi practică (psihodramatică) a conceptelor şi tehnicilor specifice psihodramei prezentate în lucrare.

În consecință, absolvirea etapei superioare permite certificarea ca Psihoterapeut de psihodramă autonom (SPJLM), respectiv obținerea nivelului Psihoterapeut autonom – specializarea Psihodramă (CPR).

Înscriere

Vă invităm să completați formularul de mai jos, sau să ne contactați pentru mai multe detalii pe email svladpd@gmail.com. Vă așteptăm cu drag!