Seminar teoretic ”Elemente principale ale psihodramei”, online, 15-17 martie 2024, formator Simona Vlad

ANUNȚ Seminar teoretic ”Elemente principale ale psihodramei și structura sesiunii de psihodramă. Tehnici de bază în psihodramă” Pot participa cursanți de la ambele nivele de formare și practicieni de psihodramă. Formator: Simona Vlad Limba: română Locul: online, platforma Zoom Data: 15-17 martie 2024 Durata: 20 […]