Anunțăm începerea unui nou program de formare la Cluj-Napoca, luna mai-iunie 2023.

Programul este:

 • acreditat de Colegiul Psihologilor din România (avizul profesional nr. 20 din 2022)
 • avizat de Federația Română de Psihoterapie (2019).
 • conform cu standardele de formare ale Federation of European Psychodrama Training Organizations.
 • conform cu standardere profesionale ale Psychodrama Association for Europe e.V.

Ce oferă formarea în psihodramă?

 • Formare comprehensivă în psihoterapia de grup (psihodramă).
 • Formare în psihoterapie individuală (monodramă).
 • Experiență a școlii de peste 25 ani.
 • Metodă umanistă și experiențială.
 • Metodă puternică și versatilă.

Pre-condiții de admitere

Cursul se adresează deținătorilor de diplomă de licență în domeniul psihologie sau licență în domenii conexe (medicină, psihopedagogie, filosofie, teologie, asistență socială – completate cu pachetul de discipline de specialitate), conform normelor Colegiului Psihologilor din România.

Formatori

Programul de formare în psihodramă presupune un bogat și profund proces de dezvoltare personală în cadrul grupului constant de formare. Formatorii constanți vor fi:

Ljubomir Petrov

Formator psihodramă, membru al Societății de psihodramă J.L.Moreno. Lucrează în terapie individuală și de grup. Susținere de ateliere la conferințe.

Sabina Pop

Psihoterapeut specialist, psihodramatician. Din 2015, membră în Consiliul Director al Societății de Psihodramă ”JL Moreno”. Lucrează în psihoterapie individuală și de grup, are experiență în educație, asistență socială și training organizațional. Prezentă la conferințe cu ateliere de psihodramă. Conducător de module de psihodramă pentru școli de psihoterapie.

De asemenea, modulele teoretice și metodologice vor fi susținute de formatori valoroși ai Școlii noastre:

 • Albert-Lorincz Eniko (Prof. univ. dr.)
 • Bakk-Miklosi Kinga (Prof. univ. dr.)
 • Butyka Eniko
 • Gorog Ileana (Dr.)
 • Lazar Șarolta
 • Oachiș Adriana
 • Popa Maria
 • Roth Maria (Dr.)
 • Sion Grațiela (Conf. univ. dr.)
 • Țăranu Adela-Mihaela (Conf. univ. dr.)
 • Varro Eva (Dr.)
 • Vlad Simona
 • Zbucea Silvia

Defalcarea programului de formare

O oră academică = 45 minute

DEFALCAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

Sincron*

Sincron+ asincron

Admitere în formare

22

22

Interviu individual

2

2

Seminar de admitere

20

20

Etapa de bază (2 ani)

380

710

Dezvoltare personală în grup constant

160

160

Aplicarea metodei în grupul constant (referate)

30

60

Seminarii teoretice (obligatorii)

100

200

Seminarii speciale la alegere (conferințe, workshop-uri etc)

60

120

Seminar de fenomene de grup

30

60

Studiu individual și în grupuri mici pentru realizarea portofoliului de evaluare

 

110

Etapa superioară

302

652

Interviu individual

2

2

Dezvoltare personală în grup constant

100

100

Studiu individual și în grupuri mici pentru realizarea portofoliului de evaluare

 

100

Practică profesională supervizată (în cadrul grupului constant de formare)

50

50

Practică profesională supervizată (în practica cursantului)

 

250

Supervizarea practicii profesionale

150

150

Colocviul de absolvire

20

20

 

724

1404

* Sincron = ore față în față sau ore de contact, care presupun plata taxelor de formare sau supervizare.

  Asincron = ore de studiu individual și pe grupuri mici, sau ore de practică care nu presupun plata de taxe de formare.

Detalii Etapa de bază (2 ani)

 • 190 ore dezvoltare personală în grup constant
  • conține evaluarea intermediară (cu anunțarea în prealabil a obiectivelor formării) și evaluarea de etapă (un singur criteriu: progresul în obiectivele apreciate la evaluarea intermediară).
  • Conține susținerea psihodramatică a unui referat de conceptualizare teoretică (30 ore).
 • 100 ore seminarii teoretice (obligatorii) noțiuni de bază:
  • Elemente principale ale psihodramei și structura sesiunii de psihodramă. Tehnici de bază în psihodramă (20 ore).
  • Teoria dezvoltării personalității din perspectivă moreniană (roluri, spontaneitate, creativitate) (20 ore).
  • Monodramă (20 ore).
  • Psihodiagnostic și intervenție în psihodramă (psihopatologie) (20 ore).
  • Factorii schimbării în psihodramă (10 ore).
  • Cercetare și etică profesională (10 ore).
 • 60 ore seminarii speciale la alegere (conferințe, workshopuri etc. avizate de Comisia Profesională).
 • 30 ore seminar fenomene de grup (intra- și inter-grupale).
 • 110 ore studiu individual și în grupuri mici (peer learning) pentru realizarea portofoliului de evaluare:
  • scrierea a 4 protocoale (din rol de protagonist, auxiliar, joc colectiv, un protocol de ședință);
  • scrierea referatului.

Detalii etapa superioară (2 ani)

Vizează cu prioritate abilitarea practică în psihodramă.

 • 150 ore dezvoltare personală și aplicarea metodei în grupul constant de formare, sub ghidarea formatorilor.
 • 250 ore practică profesională supervizată – activități de practică psihodramatică organizată în practica individuală (format de grup și individual).
 • 150 ore supervizare.

Costuri

Se plătesc orele sincron (de contact), la tariful stabilit de Societatea de Psihodramă de la momentul semnării contractului. La data prezentului anunț, tariful este 6 Eur / ora de formare, în lei la cursul zilei. Tabelul de mai sus precizează orele sincron în coloana penultimă. Se adaugă ca și costuri suplimentare cheltuieli legate de închirierea sălii, deplasarea și cazarea formatorilor (dacă este cazul deplasării acestora în altă localitate decât cea de domiciliu).

Excepții:

 • Taxa interviu: 200 lei.
 • Tarife supervizare, conform tarifelor actuale: 130 lei ora de supervizare individuală, 35 lei ora de supervizare de grup. *Tarifele pot fi actualizate până la data semnării contractului de supervizare.

Se plătește locul în grupul constant. Fiecare întâlnire este plătită, chiar dacă studentul absentează. Pot fi acceptate fără recuperare maximum 20 ore de absență, restul de absențe se și plătesc, se și recuperează (prin seminar sau alt grup constant).

Organizarea formării

Se lucrează în grupul constant, în module de 20 ore academice, în weekenduri, cu frecvență de 1.5-2 luni.

Calendarul formării se va discuta la interviu.

Certificări

La finalul etapei de bază se primește un certificat de competențe, pe baza căruia cursantul se poate înscrie în etapa superioară de formare. Curând după înscrierea în etapa superioară, se poate obține dreptul de liberă practică la Colegiul Psihologilor din România – nivelul Psihoterapeut practicant sub supervizare – specializarea Psihodramă.

La finalul etapei superioare, evaluarea se realizează prin aprecierea lucrării de absolvire şi printr-un Colocviu, constând în susţinerea teoretică şi practică (psihodramatică) a conceptelor şi tehnicilor specifice psihodramei prezentate în lucrare.

În consecință, absolvirea etapei superioare permite certificarea ca Psihoterapeut de psihodramă autonom (SPJLM), respectiv obținerea nivelului Psihoterapeut autonom – specializarea Psihodramă (CPR).

Formular de înscriere

Vă invităm să completați formularul de la acest link:  Click aici pt formular înscriere