Pitești, 22-26 august 2023, Traineri: Hilde Goett și Delia Dumitru

Workshop de o săptămână pe tema confruntării trecutului și efectelor
traumelor în prezent, cu titlul “Dictatura , urme in sistem si familie”.

Anunțul se gaseste pe https://calatorindsicrescand.ro

Se lucrează în mod special sociodramatic si psihodramatic.

Este un concept asemănător cu cel premiat de IAGP cu premiul Yaacov
Naor “Traces of the Holocaust in the Present”.

Este o lărgire de conținut și formă prin preluarea temelor
social-politice.