Seminar special cu tema: Femeia între familie și carieră – abordare psihodramatică

Formator: Dr. Bakk-Miklosi Kinga, psihoterapeut principal

Seminarul special în limba maghiară de 20 de ore este oferit prioritar persoanelor aflate în formare (ambele nivele) în psihodramă în cadrul Societăţii de Psihodramă “J.L.Moreno”.

Scopul seminarului este încurajarea folosirii tehnicilor de psihodramă în abordarea temei sus menționate, precum şi dezvoltarea capacităţii de autoreflexie a membrului de grup aflat în formare.

Adresa formatoarei pentru informatii suplimentare și înscriere: miklosiking@yahoo.com

Termen de înscriere: 15 iunie

Locație: Tg-Mureș, 2-4 iulie 2021.